ANNOUNCEMENT IN A BOX

Content waarmee je boodschap opvalt, impact heeft en je doelgroep in beweging komt

Elke organisatie kent momenten die om extra aandacht vragen. Het kan bijvoorbeeld een wijziging in strategie zijn, om een fusie of overname gaan, of een andere gewenste manier van (samen)werken aankondigen. Het zijn van die berichten die niet eenmalig zijn, maar over een bepaalde periode om extra communicatie vragen. Dit is wat we in “Announcement in a box’ hebben gestopt:

  • Een video van het announcement waarin directieleden het vertellen (5 tot 10 minuten)
  • Een kort en krachtige guide, als naslagwerk over het announcement. (4 pagina’s in de vorm van een gevouwen boekje, inclusief opmaak)
  • 3 x de content voor een interne nieuwsbrief* met daarin updates/resultaten n.a.v interviews met directieleden, managers of andere betrokkenen. (400 – 600 woorden per nieuwsbrief)

Wat heb jij aan te kondigen?

*) Natuurlijk is een andere frequentie ook mogelijk.

Kosten
€ 1.945,-

Exclusief btw en reiskosten